DYMD Kurucu üyeler

Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği- DYMD ilk Genel Kurul’u 5 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştirdi. DYMD, sağlıklı ve iyi yaşama hakkını gözeten ve doğal ekosistem ile uyumlu olan yapılı çevre için sürdürülebilir çözüm olarak benimsediği doğal yapı malzemeleri ve yöntemlerinin kullanımını yaygınlaştırmak, bu alanda tarafsız ve bilimsel dayanağı olan bilgi birikiminin artması ile bu malzemelerin uluslararası standartlar doğrultusunda üretim ve uygulamalarını teşvik edecek çalışmalara öncülük etmeyi amaçlıyor. Böylece tüm paydaşların doğal yapı ile ilişkili teknik bilgi, uzmanlık ve malzemelere ulaşımlarını kolaylaştırmayı hedefliyor.

DYMD’nin seçilen yönetim kurulunda Merve Titiz Akman (başkan), Atilla Gedik (başkan yardımcısı), İdris Albayrak(sekreter), Burak Satoğlu (Sayman), And Akman (asil üye) yer alıyor.

Dernek kuruluşunun arka planında 3,5 senelik Doğal Yapı Malzemeleri Çalışma Grubu birlikteliği yatıyor. İnsan sağlığını destekleyen, sosyo-kültürel değerlere ve doğal çevreye duyarlı mimari tasarım, yapısal üretim için olmazsa olmaz doğal yapı malzeme ve yöntemlerine odaklanan bu grup 200’ü aşkın mimar, mühendis, uygulamacı, üreticiyi biraraya getirdi. İhtiyaç duyulan paylaşım ve güven ortamını tesis eden grubun içinden 15 kurucu üyenin öncülüğü ile DYMD hayata geçti.

Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri hangi dikkatlerle tarif ediliyor…

İklim krizinin her gün kendini daha fazla hissettirdiği çağımızda, binaları işlevleri kadar, üretim-yapım-kullanım-yıkım süreçlerindeki tüketimleri ve çevresel etkileri ile de değerlendirmek durumundayız. Çoğunlukla en büyük enerji yükü ve karbon salımı, yapı malzemelerinin çıkarım, üretim süreçlerinden kaynaklanıyor. Enerji etkin binaları en az enerjiyi tüketen ve mümkünse yerelden temin edilen malzemeler olmadan düşünemeyiz. Ayrıca dünyamızın sınırlı kaynaklarının kendini yenilemesine fırsat vermeden tüketmekteyiz. Bu nedenle yapı malzemelerinin en etkin şekilde kullanılmasına ve kullanılan malzemenin atık olmamasına dikkat etmeliyiz. Binanın tüm yaşam döngüsü ele alındığında öne çıkan yapısal çözümler; az enerji tüketen, doğal çevre duyarlılığı olan ve insan sağlığını destekleyen malzemeler ile ortaya çıkıyor. İşte biz, sadece doğada bulunduğu için değil, öncelikle bu tarifi karşıladığı için belli yapı malzemelerini ‘DOĞAL’ olarak tanımlamayı hedefliyoruz.

Categories:

No responses yet

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir