AMACIMIZ

‘Sürdürülebilir yaşam için sağlığımızı destekleyen ekosistemi gözeten yapı malzemeleri ve yöntemlerini tercih etmeli ve hatta bu yöndeki dönüşümün bir parçası olmaya gayret göstermeliyiz.’

DYMD, sağlıklı ve iyi yaşama haklarını gözeten ve doğal ekosistemle uyumlu yapılı çevreler için sürdürülebilir çözümleri teşvik etmeyi amaçlayan bir dernektir.

Bu amacına ulaşmak için; doğal yapı malzemeleri ve yöntemlerinin kullanımını yaygınlaştırmayı, bu alanda tarafsız ve bilimsel dayanağı olan bilgi birikimini arttırmayı ve bu malzemelerin uluslararası standartlarda üretim ve uygulamalarını teşvik eden çalışmalara öncülük etmeyi planlamaktadır.

Böylece tüm paydaşların doğal yapı ile ilişkili teknik bilgi, uzmanlık ve malzemelere ulaşımlarını kolaylaştırmayı hedeflemektedir.

sıkıştırılmış toprak duvar
Yönetim kurul üyeleri

Asil üyeler: Merve Titiz Akman (başkan), Atilla Gedik (başkan yardımcısı), İdris Albayrak (genel sekreter), Burak Satoğlu (sayman), And Akman (asil üye).

Yedek üyeler: Erkan Alışan, Ahmet Acar, Hakan Kocaova, Fatma Kocaova, Yiğit Battal.

denetim kurulu üyeleri

Asil üyeler: Hasan Yaşar, Melih Aşanlı, Burcu Kındır. 

Yedek üyeler: Cenk Işılay, Yosun Ezgi, Ömer Saatcıoğlu.

komisyonlar

4 komisyon, üyelerin gönüllü katkıları ile aktif çalışmalarına başlamıştır. Bu komisyonlar aşağıdaki gibidir:

Eğitim, Etkinlik, Yayın, Proje ve Kaynak Geliştirme Komisyonları.

2018 – 2021

Doğal Yapı Malzemeleri Çalışma Grubundan Dernek Oluşumuna

Ocak 2018’de doğal yapı malzemeleri ve yöntemleri üzerine düşünen araştıran, mimari proje ve uygulamaları olanlarla birlikte bu alandaki üreticiler, Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü’nün öncülüğünde bir araya geldi. Buluşmalar ortalama 40-50 kişilik katılımlarla her ay düzenli devam etti. Katılımcıların kendi çalışmalarını ve kişisel tecrübelerini aktardıkları sunumları ve ardından samimi paylaşımlar zamanla grup içindeki işbirlikleri kuvvetlendirdi ve güven ortamını sağladı.

Aylık buluşmalar fabrika gezisi ve çalıştay organizasyonlarını da içeriyordu. Grup ayrıca Doğal Yapı Malzemeleri Sergi içeriğini oluşturarak gezici sergi organizasyonunu üstlendi.

2020 itibariyle online devam eden buluşmaların yanı sıra dernekleşme süreci de başladı. Grup içinden 15 kişi ilk aylarda her hafta çevirim içi görüşerek dernek tüzük içeriğini tamamladı. Dernek, izinlerini Haziran 2021’de alarak kurumsallaşma çalışmalarını Eylül ayı içinde tamamladı. Ayrıca ilk Genel Kurul toplantısı da 5 Eylül’de dernek merkezinde gerçekleşti. 

Doğal Yapı Malzemeleri Çalışma Grubu Buluşması / Sergisi Urla

Aylık buluşmalar

01.2018 – 06.2021 arası neredeyse kesintisiz her ay gerçekleşen buluşmalarda grup üyesi birçok kişinin genel hatlarıyla şu alanlarda paylaşımları oldu: Saman balya, saman panel yapı sistemleri, doğal yalıtım malzemeleri, kerpiç blok, sıkıştırılmış toprak duvar yapımı, kil sıva uygulamaları, toprak panel kullanımı, ahşap konstrüksiyonlar, doğal sıvalar, doğal zemin kaplama malzemeleri, sürdürülebilirlik odaklı yapı tasarımı, Türkiye’den ve yurtdışından örnekler, bina ölçümlemeleri ve değerlendirmeler… 

2020 – 2021 Buluşmalarının çoğu çevirimiçi olduğundan kayıtları da YBE Youtube kanalında paylaşıldı.  

Ayrıca belli grup üyelerinin katılımı ile Ayazini Teknik Gezisi ve Çalıştayı ile Fabrika ziyareti yapıldı.

Doğal Yapı Malzemeleri Sergisi

Grup üyeleri, 2019 Nisan ayında ilk kez gerçekleşen Yapı Biyolojisi Forumunun sergi bölümünü ele aldı. Sergi içeriği, grup üyelerinin yereldeki mimari proje, uygulama, araştırma ve üretimlerinden oluşuyordu. Hem posterlerin hem de prototiplerin yer aldığı sergi içeriği Forum süresince büyük ilgi gördü. Devamında sergi içeriği, İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İstanbul Kültür Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi mimarlık bölümlerinde, Kerpiç Konferansı’nda, Aura İstanbul’da, Yeniliğin Genç Ruhu Aks Ankara’da sergilendi.

dogal yapı malzemeleri grubu
Doğal zehirsiz malzeme çeşitleri

DYMD Değerleri

Bizleri bir araya getiren heyecanlarımız aynı zamanda da derneğimizin değerleri:

 • Aza, öze ve bütüne odaklanmak
 • Dürüst, adil ve samimi olmak
 • Gelişime ve yenilenmeye açık olmak
 • Şeffaflık
 • Birarada düşünmek, tartışmak ve üretip uygulamaktan keyif almak
 • Şiddetsiz, kucaklayıcı, çeşitliliği barındıran bir yapıda olmak
 • Rekabet ve yarışma değil işbirliği ve ortaklaşma kültürünü geliştirmek
 • Ticaret odaklı değil toplum sağlığı ve refah odaklı düşünmek
 • Doğal ve kültürel çevreye uyumlu olmak
 • Güncel ihtiyaçları ve çağdaş değerleri doğru okuyarak bugünün gerçeklerinin bilincinde olmak
 • Yatay hiyerarşi ile gönüllülük esaslı etkin çalışma ortamını oluşturmak