yapılı çevrenin  sürdürülebilir
dönüşümü;

İnsana, doğal döngülere, 
kültürel ve doğal çevreye
saygılı, şeffaf, paylaşımcı,
yeniliklere açık bir
yapı sektörü ile mümkün 

Amaç

DYMD olarak, sağlıklı ve iyi yaşama haklarını gözetmeyi ve doğal ekosistemle uyumlu yapılı çevreler için sürdürülebilir çözümleri teşvik etmeyi amaçlıyoruz.

Vizyon

Doğal yapı malzemelerinin ve yöntemlerinin, yapı sektöründeki aktörlerle birlikte son kullanıcı tarafından talep edilir ve erişilebilir hale gelmesi.

DYMD Tanıtım Sunumu

DYMD amaçları, kurucu üyeler, ana faaliyet alanları, kapsam ve bağlamın yanısıra dernek hedefleri hakkında bilgi aktarır.

Odak Alanlar

Etkin görünürlük

Üyelerimizin çalışmalarına hem sitemizde hem de çeşitli mecralarda yer vererek ilgililerin daha rahat bilgi edinmesi ve incelemesine imkan sağlayacağız. 

Bilgi üretimi ve yaygınlaştırma

Çalışma alanımızdaki Türkçe teorik ve pratik yayın ve araştırma içeriklerinin geliştirilmesi. 

Paylaşımların zengileşmesi

Etkinlik ve mecra çeşitliliği sağlayarak daha geniş tabanda etkileşim ve paylaşım imkanı sağlanmayı amaçlıyoruz.  

Uzmanlık ve ustalığın artması

Alanımıza dair uzmanlık ve ustalık geliştirilmesi yönünde teorik ve pratik bilginin derlenerek eğitim içerikleri geliştirilmesini planlıyoruz. 

Ekosistem geliştirilmesi

Doğal yapı tasarımı, uygulaması ve doğal yapı malzemesi üreticilerinin iş geliştirme ve bir arada çalışma kültürünü geliştirmek üzere köprü organizasyonları ve teşvik mekanizmalarını geliştirmeyi hedefliyoruz.

Standartlara uyumlanma ve etkinleştirme

Doğal yapı malzeme ve yöntemlerine yönelik uluslararası standartların yerel koşullara uyumlanması sürecine öncülük etmeyi amaçlıyoruz.

2021-2023 Yönetim Kurulu
ve Kurucu Üyeler

Merve Titiz Akman

Yön. Krl. Başkanı

Kurucu Üye

Atilla Gedik

Yön. Krl. Başkan Yardımcısı

Kurucu Üye

İdris Albayrak

Yön. Krl. Genel Sekreteri

Kurucu Üye

Burak Satoğlu

Yön. Krl. Üyesi ve Saymanı

Kurucu Üye

And Akman

Yön. Krl. Asil Üyesi

Kurucu Üye

Ahmet Acar

Kurucu Üye

Burcu Kındır

Kurucu Üye

Cenk Işılay

Kurucu Üye

Damla Yağcı

Kurucu Üye

Erkan Alışan


Kurucu Üye

Fatma Kocaova

Kurucu Üye

Hakan Kocaova

Kurucu Üye

Hasan Yaşar

Kurucu Üye

Melih Aşanlı

Kurucu Üye

Ziya Doruk


Kurucu Üye

Lyon (Fransa) ve çevresi, 19. Yüzyılda sıkıştırılmış toprak yapım tekniğinin yenilenmesine en […]
Doğaya Durak Yarışması kolokyum ve sergisi, inceleme gezileri ile birlikte gerçekleşti… ___ […]
Yapı Sektörünün Döngüsel Ekonomi Odaklı Dönüşümü için İhtiyaç Tespit Anketi sonuçları yayınlandı. […]
Sürdürülebilir Yapı Teknolojileri dergisinin Sürdürülebilir Konut dosyasında yer alan yazımız: ‘Doğal yapı […]
DYMD Fikir Buluşmasında üyelerle derneğin ana faaliyet alanları odağında yol haritası belirlemek üzere ortak hedefler belirlendi.
DYMD Kurucu üyeler
Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği- DYMD ilk Genel Kurul’u 5 Eylül […]

Bize ulaşın

  • (232) 335 15 62
  • bilgi@dymd.org.tr
  • Kadıovacık Biyoevi, Kadıovacık Mah. 9501 sok no: 4-2 Urla İzmir