ACIPAYAM OTOBÜS DURAKLARI

Doğaya Durak 
Uygulamalı
Tasarım Yarışması

‘Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması’ geleceğe işaret eden çağdaş malzeme ve yöntemlerle tasarım fırsatını sağlarken uygulanan ara mekanlar üzerinden sosyokültürel bir dokunuşa vesile olacaktır. 


6 numaralı (19736) proje

Hazal ÖZKAN, ekip Temsilcisi

Ahmet Batuhan AKDEMİR

Alpcan BALCI
17 numaralı (23396) proje

Mehmet Atalay YILMAZ20 numaralı (71211) proje

Helin İNANÇ, ekip Başı

 Sedanur ALAÇAM

15 numaralı (12653)proje

Ceyda Ebrar AKSOY

Elif AKBABA

Aleyna AVYİYEN

8 numaralı (07208)proje

Mustafa GELGEÇ

İsmail SARI

YARIŞMANIN AMACI

Yarışma, toplumsal faydayı, çevre bilincini, ve mimarlık kültürünü geliştirmeyi hedeflemektedir. Seçilen tasarımların, çağdaş doğal yapı malzemelerinin kullanımı ile yerinde uygulanmaları; bir yöreye ‘iki otobüs durağı’ ile nasıl değer katılabileceğinin ülkemizdeki ilk örnekleri olacaktır. Bu doğrultuda yarışmada amaçlanan ana unsurlar şu şekilde özetlenebilir:

 • Yerel nitelikleri, iklimi ve kullanıcı ihtiyaçlarını dikkate alan yerine özel, ve özgün tasarımlar üretmek
 • Merak uyandırarak, çekim oluşturmak
 • Uygulanabilir ve detaylandırılabilir tasarımlar üretmek
 • Yerel ve doğal yapı malzemelerinin kullanımını teşvik etmek
 • Bulunduğu yer ile (Acıpayam Kanyonu – Acıpayam kent merkezi) çok boyutlu ilişki kurmak
 • Erişilebilirliği sağlamak.
 • Ve son olarak; kazanan projenin tasarımcısı/tasarımcılarının 1-4 Ekim 2022 tarihlerinde Acıpayam’da gerçekleştirilecek uygulamada bizzat bulunması beklenmektedir.
DYMD HAKKINDA

Sağlıklı ve iyi yaşama haklarını gözeten, ve doğal ekosistem ile uyumlu yapılı çevreler için sürdürülebilir çözümleri teşvik etmek amacıyla kurulmuş bir dernek olarak yarışma yaklaşımını şekillendirme sürecinde aşağıda belirttiğimiz değerlerimiz yol gösterici olacaktır.

 • Aza, öze, bütüne odaklanmak
 • Dürüst, adil ve samimi olmak
 • Gelişime ve yenilenmeye açık olmak
 • Şeffaflık
 • Bir arada düşünmek, tartışmak ve üretip uygulamaktan keyif almak
 • İş birliği ve ortaklaşma kültürünü geliştirmek
 • Toplum sağlığı ve refahı odaklı düşünmek
 • Doğal ve kültürel çevreye uyumlu olmak
 • Güncel ihtiyaçları ve çağdaş değerleri doğru okuyarak bugünün gerçeklerinin bilincinde olmak
 • Yatay hiyerarşi ile gönüllülük esaslı etkin çalışma ortamını oluşturmak


YARIŞMANIN YERİ VE KONUSU

Yarışmaya konu olan alanlar; Denizli ili, Acıpayam ilçesinde yer alan ve mülkiyeti Acıpayam Belediyesine ait olan merkezdeki çarşı durak alanı ve Acıpayam kanyonuna yakın durak alanıdır.

Yarışmanın konusu, Acıpayam ilçe merkezi ile Acıpayam kanyonu ziyaretçi merkezini birbirine bağlayan toplu taşıma hattının başlangıç ve varış noktalarındaki otobüs durak noktalarıdır. Toplamda 2 adet olan bu durak noktalarına, kullanıcıların ihtiyaçları öngörülerek, doğal yapı malzemeleri ve yöntemlerinin yenilikçi kullanımları ile yapı/strüktür tasarlanmasıdır.

YARIŞMANIN TÜRÜ VE ŞEKLİ

Bu yarışma, Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği ve Acıpayam Belediyesi tarafından; ulusal, tek aşamalı, ve uygulamalı tasarım yarışması olarak düzenlenmiştir.

YARIŞMAYI AÇAN KURUM VE İLETİŞİM ADRESİ

Doğal Yapı Malzemeleri ve Yöntemleri Derneği

Raportör             : Yosun Ezgi Demirci (DYMD), telefon: 0536 302 85 86

Raportör             : İdris Albayrak (DYMD), telefon: 0537 234 32 98

İnternet adresi. : www.dymd.org.tr/yarisma

E-posta        : yarisma@dymd.org.tr

 DYMD Telefon : 0232 335 15 62

YARIŞMANIN KATILIM ESASLARI
 • Yarışmaya katılanların aşağıdaki koşulları yerine getirmeleri zorunludur. Ekip olarak katılım halinde idareyle ilişkilerin yürütülmesiyle sınırlı olmak üzere bir kişi ekip başı olarak belirlenecektir. Ekip üyelerinin her biri idareye karşı müştereken ve müteselsilen sorumludurlar. Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar:
 • Yarışma tüm üniversite ve teknik meslek okulu öğrencilerine, ve tüm meslek gruplarına açıktır.
 • Yarışmaya tek kişi ya da ekip olarak katılınabilir. Ekipler en fazla 3 kişiden oluşabilir.
 • Her kişi veya ekibin yarışmaya konu olan yerler (her iki durak yeri) için ayrı/ilişkili tasarım önerisi yer almalıdır.
 • Yarışma kayıt formu doldurulmalıdır. (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir). Yarışma kayıt formunun doldurulmuş olması şartnamenin alındığı anlamına gelir.
 • Yarışmaya katılan ekiplerin üyelerinin her biri, düzenleyici kuruluşa karşı ortaklaşa ve zincirleme olarak sorumludur. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler yarışmaya katılamazlar.
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle; bunların 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar.
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılanlar yarışmaya katılamazlar.
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili işleri hazırlayan, yürüten, sonuçlandıran ve onaylayanlar yarışmaya katılamazlar. Ayrıca bu kişilerin 1. Dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları yarışmaya katılamazlar (bu madde DYMD kurullarını ve kurucu üyelerini ve Acıpayam Belediyesi çalışanları ile birlikte meclis üyelerini de kapsamaktadır).
 • Yarışmaya katılmak isteyenler yarışma şartnamesi ve eklerine www.dymd.org.tr/yarisma adresinden erişebilirler.


JÜRİ ÜYELERİ, RAPORTÖRLER, DEĞERLENDİRME

Asli Jüri Üyeleri:

 • And Akman
 • Ender Güzey
 • Erkan Alışan
 • Fulya Akipek
 • Hulusi Şevkan
 • Mathieu Pedergnana
 • Melih Aşanlı


Yedek Jüri Üyeleri

 • Akif Sözer
 • Burcu Kındır
 • Merve Titiz Akman
 • Yiğit Battal
 • Zeynep Durmuş Arsan


Raportörler

 • İdris Albayrak 
 • Yosun Ezgi DemirciJüri, takvimde belirtilen jüri değerlendirme toplantısında, tarafsızlık hassasiyetini her zaman koruyarak yarışma temasına en uygun projeleri, ve tasarımlarını en başarılı şekilde sunan projeleri belirleyecektir.

DYMD, yarışmanın tüm aşamalarında jürinin tarafsızlığını sağlamayı taahhüt eder. Kayıt sırasında alınan kişisel bilgilerin tamamı jüri seçimini yapıncaya kadar DYMD tarafından projelerle ilişkilendirilmeyecektir. 

Jüri kararları nihaidir, ve kazananlar jürinin uygun gördüğü süreç ve değerlendirme yöntemleri uyarınca seçilecektir. Kazanan projeler, www.dymd.org.tr/yarisma adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlanacaktır.

YARIŞMACILARA VERİLECEK BİLGİ VE BELGELER

Yarışma Şartnamesi

Proje alanları bilgisi:

 • Acıpayam ili tüm imar planı (Kanyon bölgesini içermemektedir) 
 • Durak noktalarının koordinatlarının paylaşımı
 • Durakların yerlerinin ve yakın çevrelerinin fotoğrafları
 • Durak alanlarının harita üzerinde işaretli görselleri
 • Acıpayam ilinin havadan görüntüleri, Kanyon fotoğrafları ve videoları


PROJE TESLİMİNDE İSTENENLER
 • Her kişi veya ekibin yarışmaya konu olan yerlerden her biri için ayrı/ilişkili tasarım önerisi yer almalıdır.
 • Tasarımın yakın çevresi ile ilişkileri belirtilmelidir. (durağın yakınındaki yol, yapı, park vb. unsurlarla ilişkisini, ve bunlarla kurduğu bağlantıları içerecek şekilde)
 • 1/20 Kesit ve Görünüşler. (yapının/strüktürün tasarım özellikleri, dış mekanla kurduğu ilişkileri, malzeme özelliklerini gösterecek şekilde)
 • 3 boyutlu görseller. (bunlardan biri verilen fotoğrafların içerisinden seçilecek birine işlenecektir).
 • ‘Çevre dostu, doğal’ yapı malzemelerinin yapıya ne şekilde entegre edildiği belirtilmelidir.
 • İklimsel veriler ile ilişkilerin gösterilmesi beklenmektedir.
 • Yolcu varlığını gösteren çözümler belirtilmelidir.
PROJENİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Yarışma projeleri ve raporu sadece raportörün erişiminde olan yarisma@dymd.org.tr adresine en geç 8 Eylül 2022 saat 23:00’te yollanmalıdır. E-postanın konu kısmına; ‘Doğaya Durak Yarışma Başvurusu’ / Rumuz yazılmalıdır. Yollanacak dosya adlarında rumuz yer almalıdır.

Proje tasarımları A1 boyutunda, 300dpi ve 7016 × 9933 piksel çözünürlüğünde (pdf veya jpeg formatında) ve rapor (pdf formatında) teslim edilmelidir. Yüklenen dokümanların dijital isimlerinde ve içeriklerinde proje sahiplerinin kimliğini belli eden herhangi bir işaret bulunmamalıdır.

KİMLİK BİLGİLERİ VE RUMUZ ESASLARI
 • Yarışmacı / yarışmacıların ve varsa danışmanların ve yardımcıların adları ve soyadları ile yarışmadaki rollerini belirten ekip listesi kayıt formunda yazılmalıdır. 
 • Yarışmacılar 5(beş) rakamdan oluşan bir rumuz kullanacaklardır.
 • Kayıt formuna girilen rumuz birebir aynı şekilde proje teslim aşamasında kullanılacaktır.
 • Projelerin her paftasının ve raporların sağ üst köşesine bu rumuz yazılacaktır.


PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUŞ BİÇİMİ

Proje sunumunun A1 boyutunda, en fazla 2 pafta olması beklenmektedir. Teslim edilen her A1 paftanın en üst kısmında, soldan sağa; “2022 Doğaya Durak Yarışması”, “Proje Adı” ve Rumuz bulunmalıdır. Rumuz, tüm paftaların sağ üst köşesine 1×4 cm ebadında yazılacaktır.

Sergileme için seçilen proje paftaları sert malzeme (fotoblok vb.) üzerine yapıştırılacaktır. Paftalar düşey olarak tek sıra halinde sergilenecektir.

SORU SORMA VE CEVAPLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR

Yarışmacılar, sorularını 5 Ağustos Cuma günü saat 23:00’e kadar ‘Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması’ raportörlüğüne hitaben ‘yarisma@dymd.org.tr’ e-posta adresine gönderebilirler.

Yarışma jürisi yukarda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm soruları değerlendirecek, ve tüm cevaplar 12 Ağustos Cuma günü www.dymd.org.tr/yarisma sayfasında yayınlanacaktır.

Devamında çevrimiçi bilgilendirme toplantısı planlanmaktadır.

PROJELERİN SERGİLEME YERİ, ZAMANI VE KOLOKYUM

DYMD kayıt sırasında proje sahiplerinden alınacak yayın onayıyla, yarışmaya katılan bütün projeleri www.dymd.org.tr adresinde kamuya açık ve süresiz olarak yayınlama hakkına sahip olacaktır.

Yarışmanın sonuçlarının ilanından sonra, jüri tarafından yarışma dışı bırakılan projeler de dahil, tüm projeler, imzalı jüri raporunun bir kopyası ile birlikte, https://www.dymd.org.tr/yarisma sayfası üzerinden bağlantı verilerek pdf formatında, ve bir dosya halinde yayınlanacaktır.

 Jüri seçkisine giren projeler basılarak, DYMD ve Acıpayam Belediyesi’nin uygun göreceği zaman ve yerde 1 ay süresince sergilenecektir. Hem sergi hem de kolokyum tarihi ve yeri DYMD tarafından yarışma internet adresi üzerinden ve DYMD hesaplarından duyurulacaktır.

YARIŞMADAN ÇIKARMA

Aşağıda belirtilen hususlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilmek şartıyla yarışmadan çıkarılır:

 • Kayıt formunu doldurmamış proje sahipleri
 • Şartnamede uyulması zorunlu olduğu belirtilen hususlara uymayan projeler
 • Herhangi bir yerinde sahibini tanıtan imza, logo vb. işaret bulunan projeler
YARIŞMANIN İLAN ŞEKLİ & SON KAYIT TARİHİ

Sonuçlar yarışmanın internet sayfasında ( www.dymd.org.tr/yarisma) üzerinden duyurulacaktır.

Kayıtlar, 19.08.2022 Cuma günü saat 17:00’de sona erecektir.

YARIŞMA TAKVİMİ

Yarışmanın İlanı                    :  20.07.2022

Soru sormak için son tarih :  5.08.2022

Cevapların ilan tarihi           : 12.08.2022

Kayıtlar için son gün            : 19.08.2022

Projelerin teslim tarihi         : 8.09.2022

Kazananların açıklanması  : 12.09.2022

Yerinde uygulama                : 1-4.10.2022 

UYGULANMAYA & SERGİLENMEYE HAK KAZANAN TASARIMLAR

Yarışmada uygulanmaya hak kazanan tasarımlar, imzalanacak sözleşme sonrasında, tasarımcının da içinde bulunacağı ortak bir çalışma ile inşa edilecektir. Üretim ve uygulama süreçlerinde; DYMD’nin çatısı altındaki doğal yapı uzmanlarından danışmanlık alınarak, belediyenin imkanları dahilindeki malzeme ve işçilikten faydalanılacaktır.

Jüri seçkisine giren projeler sergilenmeye hak kazanacaktır.

ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Yarışma sonuçlarının ilanından, sözleşmenin imzalanmasına kadar geçecek süre içinde idare ile yarışmacı arasında doğabilecek anlaşmazlıklar, önce jüri hakemliğinde, 30 gün içinde anlaşma sağlanamaması halinde DYMD Yönetim Kurulu’nda çözümlenecektir.

HAK VE SORUMLULUKLAR
 • Tüm yarışmacılar, yarışmaya sundukları projelerin yayın ve sergileme haklarını DYMD ile paylaştıklarını kabul ederler.
 • Uygulamaya hak kazanan proje sahipleri ise sundukları tasarımların kullanım ve uygulama haklarını DYMD ve Acıpayam Belediyesi ile paylaştıklarını kabul ederler. ‘Kullanım ve uygulama’ şekil ve süreleri; tasarım sahibi, DYMD ve Acıpayam Belediyesi’nin taraf olduğu sözleşme kapsamında yer alacaktır. Sözleşmenin imzalanmasının ardından geçerlilik kazanacaktır.

JÜRİ VE RAPORTÖRLER

Dr. And Akman

Asli Jüri Üyesi

And Akman, 1990 yılından beri yapı biyolojisi ve ekolojisi üzerine uluslararası akademik ve mimari çalışmalarını sürdürüyor. Almanya’da bulunan 17 yıl süresince uluslararası ekolojik mimari proje ve yapı uygulamaları gerçekleştirdi. 2007 yılında Türkiye’ye döndükten sonra kurucu ortağı olduğu “eds+architecture”da 2008-2019 arası, devamında serbest olarak uluslararası mimari proje ve uygulama çalışmalarına devam etmektedir. 

2014 bahar yarıyılından itibaren Konya Selçuk Üniversitesine davet edildi ve “Çağdaş Kerpiç Yapı Proje Stüdyosu Yürütücüsü” olarak bu alanda eğitim vermeye başladı. Bu görevini 2,5 yıl sürdürdükten sonra MEF Üniversitesi’nde Yapı Biyolojisi seçmeli dersini 1 yıl süresince veren Akman, 2017 itibariyle İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde sürdürülebilir mimari üzerine stüdyo hocalığına ediyor.

Yapı biyolojisi ve ekolojisi konularında uluslararası alanda makaleler yayınlıyor ve bu alanda konuşmacı olarak davet edildiği üniversitelerde ve katıldığı konferanslarda bilgi ve tecrübelerini paylaşmaya devam ediyor. IBN ile olan uzun süreli ilişkileri doğrultusunda, 2015 yılında Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü-YBE’nin kurucuları arasında yer alarak, YBE’nin direktörlüğünü aktif olarak devam ettirmektedir. 

Ayrıca DYMD kurucu üyesidir ve Yönetim Kurulu asıl üyeliğini sürdürmektedir. 

Ender Güzey

Asli Jüri Üyesi

1969 -1973 Mevlevihane’de geçen çocukluğunun ardından sanata ve özellikle sürrealizm akımına tutkulu ilgisi ile Münih Güzel Sanatlar Akademisinde, önemli sürrealistlerden Prof. Mac Zimmermann atölyesinde resim ve grafik öğrenimine başladı.

1972 de ilk kişisel sergilerini Münih’in iki önemli galerisinde Galeri Delfs’te ve Galeri Christiane von Kapf’da açtı. Karma sergilere davet edildi, Münih’te ismi dikkat çeken genç sanatçılar arasında yer aldı. 1975 -1977 Münih Güzel Sanatlar Akademisinde Prof. Mac Zimmermann Güzey’i kendisine asistan seçti.

1978 -1982 Mönchengladbach Yüksekokulu’nda Güzel Sanatlar ve Yaratıcılık Bölüm Başkanlığı veDoçentlik görevine getirildi. 1976 senesinden itibaren 100 den fazla uluslararası kişisel sergiler ve performanslar gercekleştirdi.

2016 yılında mimari tasarımını kendi hazırladığı ve Bodrum’da inşaa ettiği Ender Güzey Müzesi ARThill’in açılışını gerçekleştirdi. Kendi eserleri yanısıra çeşitli sergilere ev sahipliği yaptı. Ve Uluslararası „Tanrıçalar Geçidi“ Festivalini başlattı.

Erkan Alışan

Asli Jüri Üyesi

Sektördeki 35 yılı boyunca yerine ait özgün çözümler üreterek çalıştı. 2015 yılında inşa ettiği Yılmaz Erdoğan film platosu sürdürülebilir yapı alanına odaklanmaya başladığı projedir. Tamamen yöre toprağı ve doğal katkılar kullanılan bu yapı, 2000 m2 alanı ile sıkıştırılmış toprak tekniğine önemli bir örnektir. A. Özsaraç konutu, Acıpayam Ucarı Göleti, Şile Doğal Yaşam Köyüve Acıpayam Kanyonu doğal ve toprak malzeme ile tasarım ve uygulama çalışmalarından bazılarıdır.

Ayrıca DYMD kurucu üyesidir ve Yönetim Kurulu yedek üyeliğini sürdürmektedir. 

Doç. Dr. Fulya Akipek

Asli Jüri Üyesi

2012 yılından beri İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde öğretim üyeliğini sürdürmektedir. 2021 yılından beri aynı bölümde Doçent Kadrosunda öğretim üyesi olarak son sınıf stüdyoları ve YL dersleri yürütmekte, mimarlıkta ekolojik yaklaşımlar, malzeme /strüktür/performans araştırmalarında tasarım-üretim teknolojilerinin kullanımı ilgili seçmeli dersler vermektedir. Ulusal ve uluslararası mimari yarışmalarda çeşitli ödülleri ve jüri üyelikleri vardır. Çalışmaları ulusal ve uluslararası sempozyumlarda ve mimari dergilerde yayımlanmış ve bilim kurullarında görev almıştır.

2015 yılında Tuğrul Yazar ile birlikte kurdukları POT plus tasarım-araştırma grubunda, sayısal teknolojilerin, doğayla ilişkilenme, yerel malzemelerle üretim ve ekolojik tasarım için imkanları üzerinde araştırmalar yapmaktadırlar.

Dr. Hulusi Şevkan

Asli Jüri Üyesi

1988 yılında tıp fakültesinden mezun olan Şevkan, Acıpayam ilçesine bağlı Dodurgalar ilçesinde 5 yıl görev yaptıktan sonra Acıpayam Devlet Hastanesi Acil Polikliniğine atandı. 2009 yılında katıldığı Acıpayam Belediye Başkanlığı mahalli seçimlerinde halkın büyük kısmının oyunu alarak Acıpayam Belediye Başkanı oldu. 2009’dan beri başkanlık görevini devam ettirmektedir. 

Mathieu Pedergnana

Asli Jüri Üyesi

Matthieu Pedergnana, ekolojik yapım ve doğal malzemeler konusunda uzmanlaşmış bir mimardır. Fransa’da ENSA Lyon Üniversitesi’nin sürdürülebilir mimarlık bölümünden mezun olduktan sonra ve Türkiye’de ODTÜ’de toprak sıva üzerine Doktora’ya başlamadan önce, marangozluk, saman-balya duvarlar, toprak bazlı teknikler gibi çeşitli doğal yapı teknikleri üzerine teknik bilgi ve beceri kazanarak öğrenimini mükemmelleştirebilmek için Avrupa’da çeşitli ülkelere seyahat etmeye karar vermiştir. Türkiye’ye yerleştikten sonra bu bilgi ve tecrübeyi kullanarak çeşitli atölye çalışmalarında doğal yapı malzemeleri konusunda öğretmenlik yaptı ve ülkede çeşitli yerlerde bir çok doğal yapı tasarımı yaptı. Eğitim çalışmalarının yanında, çeşitli faaliyetlere katılarak ve arkadaşlarının projeleri üzerinde muhtemel yeni teknikleri deneyimleyerek ekolojik inşaat üzerine elde ettiği en yeni bilgileri öğrenmeye ve yaymaya devam etmektedir.

Ayrıca DYMD üyesidir.

 

Melih Aşanlı

Asli Jüri Üyesi

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni bitirdi. Sahne sanatları ve tasarımı çalışmaları, akademi eğitimi sırasında, eski eserler ve heykel konularını da içermeye başladı. Tasarım, malzeme ve sanat konularına eğilerek neredeyse tüm çalışmalarını bu çerçevede toparladı. Öğrencilik döneminden itibaren geleneksel teknikler ile dekorasyon çalışmaları yaptı. Yalı, cami ve kilise gibi eski eserlerin restorasyonlarında çalıştı. Çeşitli firma ve kişiler için heykel, mobilya, aksesuar gibi ürünler tasarladı ve üretti. Ülkenin dört bir yanındaki yerel mimari tekniklerini araştırıp, fotoğraf arşivi yaparken yıllar geçti.

Yıllardır bahsettiği ekolojik mimari ve doğal yaşam konularının son dönemde popüler olması ile herkesin doğada kendi başına ev yapmaya başlaması, yapılan uygulama hataları, teknik bilgi yetersizliği, kaynak kitap problemi gibi sorunlar ve yakın çevresindeki baskılar yüzünden bir blog yazma niyetiyle bu kitabın ilk notlarını tutmaya başladı. Blog fikri zaman içinde kitaba dönüştü ve Türkiye’deki kapsamlı ilk yerel çalışmayı tamamlamış oldu. Ailesi ile birlikte kendi kırsalında yeni deneyimler peşinde yaşamaya devam ediyor. 

Ayrıca DYMD kurucu üyesidir ve Denetim Kurulu asıl üyeliğini sürdürmektedir.  

Akif Sözer

Yedek Jüri Üyesi

Acıpayam Belediyesi Destek Hizmetleri Birimi Müdürü

Burcu Kındır

Yedek Jüri Üyesi

Merve Titiz Akman

Yedek Jüri Üyesi

Koç Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra Yaklaşık 8 yıl Türkiye’de çeşitli sektörlerin öncü kurumlarında tasarım, iletişim, süreç ve etkinlik yönetimi alanlarında tecrübe edindikten sonra serbest çalışmaya başladı.

2008 senesi itibariyle uluslararası sürdürülebilirlik ajandasını yakından takip ederek 2009 yılı Mayıs ayında Türkiye’de ilk Uluslararası Ekolojik Tasarım Buluşması’nı İTÜ Taşkışla’da gerçekleştirdi. 2011 yılında tamamladığı ‘Sürdürülebilirlik için Stratejik Liderlik Yüksek Lisans Programı’nın sağladığı çok kültürlü çalışma ortamı ve uluslararası uzman ağına dahil olarak pekiştirdi.

2015 senesinde Türkiye Yapı Biyolojisi ve Ekolojisi Enstitüsü’nün kuruluşuna öncülük ederek, Enstitü’nün stratejik yaklaşımı, projeleri ve iletişiminin yönetimi ve yürütücülüğünü aktif olarak üstlenmektedir.

Ayrıca DYMD’nin kurucu üyesidir ve Yönetim Kurulu Başkanlığını sürdürmektedir. 

Yiğit Battal

Yedek Jüri Üyesi

İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. Lisans eğitimi sonrasında İstanbul’da yapı malzemesi sektöründe Ar-Ge mühendisi ve teknik yönetici olarak çalıştı. Metro, köprü, otel, yüksek bina şantiyelerinde tecrübe edindi. İş değişikliği sonrası çelik, betonarme ve ahşap yapıların yapısal tasarımı üzerine deneyim kazandı. Çalışmalarına İki Şehir Mimarlık çatısı altında kurucu ortak olarak devam etmektedir. 

Ayrıca DYMD üyesidir.

Zeynep Durmuş Arsan

Yedek Jüri Üyesi

1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nden mezun oldu. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Mimarlık Bölümü’nde yürüttüğü yüksek lisans çalışmasını 1997 yılında bitirmesinin ardından, “Türkiye’de Sürdürülebilir Mimari” konulu doktora çalışmasını 2004 yılında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nde tamamladı. 2005 yılında Belçika, Leuven Katolik Üniversitesi, Sürdürülebilir İnsan Yerleşimleri Merkezi ve 2011 yılında Avusturya, Viyana Teknik Üniversitesi, Yapı Fiziği ve Yapı Ekolojisi Bölümü’nde doktora sonrası araştırmalarını yürüttü. Halen İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Mimarlık Bölümü’nde yerel sürdürülebilirlik ve mimari, sürdürülebilir bina tasarımı, bina enerji performans simülasyonları konularında öğretim görevlisi olarak çalışıyor.

Ayrıca DYMD üyesidir

İdris Albayrak

Raportör

Hem İdal Mimarlık kurucusu olarak hem de Alfemo Mobilya’da uzman mimar olarak çalışmalarına devam etmektedir. 

Taş ve toprak yapılara ve geleneksel mimari tekniklerine üniversitede ilgi duymaya başladı. O yıllarda aldığı pasif sistem ısıtma ve soğutma dersi, konuya olan ilgisini pekiştirdi. 2011’den bu yana konu ile ilgili eğitimlere katılıyor ve tecrübe edinmeye çalışıyor. İnsan ve çevre sağlığı için mimaride ne yapılabilir arayışı ile 2017’de yolları kesiştiği Doğal Yapı Malzemeleri Çalışma Grubu’nda bulunmakta. Birgi Köyü’nde And Akman ile birlikte DSD Evi olarak adlandırılan taş yapının projesini uyguladı. Bitlis’te taş ve toprak bir yapının bakım ve onarımını üstlendi.

Ayrıca DYMD kurucu üyesidir ve Yönetim kurulu Asıl Üyeliğini sürdürmektedir.

Yosun Ezgi Demirci

Raportör

İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü’nden 2011 yılında mezun oldu. Bilgi Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimari Tasarım Bölümünde tam burslu olarak yüksek lisans eğitimi aldı.

Lisans ve yüksek lisans eğitimi boyunca ulusal ve uluslararası birçok workshop ve eğitime katıldı. Lisans eğitimi sonrasında İstanbul’da AVM, otel ve konut şantiyelerinde görev aldı ve tasarım ofislerinde çalıştı. Şu an çalışmalarına İki Şehir çatısı altında kurucu ortak olarak devam etmektedir.

Ayrıca DYMD üyesidir

DYMD’NİN MESAJI

Ekosistemimizi giderek zorladığımız gezegenimizde ve yapı sektörünün geleceği için de doğal yapı malzemeleri ve yöntemleri kaçınılmaz bir önem taşımaktadır. Ülkemizde Doğal Yapı Malzemelerinin öneminin anlaşılması, üretimi, standartlaşması ve Ar-Ge çalışmaları, bize geleceğin yapılarını, yaşam alanlarını kazandıracaktır. Bu bağlamda, ‘Acıpayam Otobüs Durakları Uygulamalı Tasarım Yarışması’; geleceğe işaret eden çağdaş malzeme ve yöntemlerle tasarım fırsatı sağlarken bu bağlamda sosyokültürel bir dokunuşa vesile olacaktır. 

ara mekan OLARAK
OTOBÜS DURAKLARI

‘Ara mekân’ olarak görülen Otobüs Durakları, aslında kitlelerin her gün toplandığı, beklediği, ortak hareket eylemleri gerçekleştirdikleri alanlardır. Kısa süreliğine de olsa büyük kitlelere her gün, her an ev sahipliği yaparlar, fakat bu himayedarlıkları dikkati çekmez. Oysa ki sosyal ve kültürel ilişkiler için önemli birer fırsattırlar. Bizlere birlikte geçireceğimiz bir zaman ve bu zamanı geçirmek için bir alan sunarlar. 

Geleceğin çağdaş yapı malzemeleri olan doğal yapı malzemeleri ülkemizde de endüstriyel bir üretim gelişimi göstermekte ve emsalleri giderek artmaktadır. Emsal yaratabilmek ise toplumsal fayda ve çevre bilincini aşılamak için en etkili yollardan biridir. Bu nedenden yarışmanın uygulamalı olması birincil değeridir. Tüm maddi, lojistik ve uygulamaya yönelik sorumluluğu üstlenerek, sakinlerini ve ziyaretçilerini bu değer ile buluşturmak isteyen Acıpayam Belediyesi’ne iş birliği için teşekkür ederiz.

ACIPAYAM BELEDİYESİ çalışmaları ve ortaklığı

Yarışma organizasyonunda ortağımız Acıpayam Belediyesi, özellikle Kanyon projesinin uygulaması ile çevre dostu olma heyecanını ve doğal yapılı alanlar yaratma kararlığını ortaya koymuştur. Belediye bu uzun soluklu ve hassasiyet gerektiren projede, doğal çevreyi azami ölçüde koruyarak yapısal müdahaleler gerçekleştirilmiştir. Oluşturulan yapılı çevre, topografyaya uyumlu bir tasarım doğrultusunda, tamamen doğal yapı malzemeleri kullanılarak, yenilikçi ve çağdaş yapım yöntemleri ile uygulanmıştır. Dolayısıyla, sürdürülebilir mimarlık kültürünü geliştirmeye bu derece açık ‘Acıpayam Belediyesi’ ile birlikte düzenleyeceğimiz ‘Yarışma’nın doğal yapı uygulamalarının yaygınlaşması ve iş birliklerinin artması yönünde kelebek etkisi yaratacağı görüşündeyiz.

ORTAKLAR

Ortaklar; yarışmanın organizasyonu ve tasarımların uygulama sorumluluğunu paylaşmaktadır.