doğaya durak_ acıpayam Otobüs
Durakları Tasarım Yarışması

Sorulara Yanıtlar

4 Ana soru kategorisi ve yanıtların özetlerine, devamında ise tüm soruların yanıtlarına yer verilmiştir.

ödül var mı, varsa nedir? 

Yarışmanın para ödülü yoktur. Ödüle şartnamenin 20. Maddesi karşılık gelmektedir. Bu bölümde şu şekilde belirtilmiştir: Yarışmada uygulanmaya hak kazanan tasarımlar, imzalanacak sözleşme sonrasında, tasarımcının da içinde bulunacağı ortak bir çalışma ile inşa edilecektir.  

katılım ve kayıt SÜRECİ

Yarışma tüm üniversite ve teknik meslek okulu öğrencilerine, ve tüm meslek gruplarına açıktır.

12 Ağustos’a kadar kayıt yaptırmış olanlara en geç 15 Ağustos Pazartesi günü raportör tarafından bilgilendirme epostası yollanacaktır. 12 Ağustos itibariyle kayıt formu dolduranlara sistem otomatik olarak doldurdukları formun kopyesini eposta ile yollanacaktır.

Durak alanlarına dair dwg PAYLAŞIMI
tasarım teslim şekli

Durak proje tasarımlarının teslimi şartnamenin 11. maddesinde belirtildiği üzere eposta yolu ile yapılacaktır. Yarışma katılımcılarından beklenen: paftaları dijital olarak istenen ölçü ve özelliklerde hazırlamaları ve eposta yoluyla paylaşmalarıdır. 

ÖDÜL VAR MI, VARSA NEDİR?
  1. Şartname içerisinde ödül için bir açıklama bulunmuyor. Ödül nedir? Kaç adet ve ne miktarda ödül verilecek?

Yarışmanın para ödülü yoktur. Ödüle şartnamenin 20. Maddesi karşılık gelmektedir. Bu bölümde şu şekilde belirtilmiştir: Yarışmada uygulanmaya hak kazanan tasarımlar, imzalanacak sözleşme sonrasında, tasarımcının da içinde bulunacağı ortak bir çalışma ile inşa edilecektir. Bu çerçevede yarışmanın kazananları öncelikle tasarımlarının kısa bir sürede üretilerek yerinde uygulanması imkanından faydalanacaklar. Ayrıca üretim ve yerinde uygulama sürecinde doğal yapı malzemeleri ve yapım yöntemleri konusunda ustalığa ve uzmanlığa sahip DYMD üyeleri ve Acıpayam yetkilileri ile birlikte çalışma fırsatı yakalayacaklar. Acıpayam’da gerçekleşecek üretim ve yerinde uygulama süreçleri boyunca kazanan/ların ulaşımları, yeme-içme ve konaklamaları ayrıca Acıpayam Belediyesi tarafından karşılanacaktır. 

  1. Yarışma şartnamesi “21. Sergilenmeye hak kazanan tasarımlar” bölümünde “Jüri seçkisine giren projeler sergilenmeye hak kazanacaktır.” ifadesi yer almasına karşılık Ödül ve/veya Ödül grupları ilân edilmemiştir. Yarışmalar Yönetmeliği göz önünde bulundurularak seçilen projelerin ödüllerinin yarışma ilân tarihi ile birlikte belirtilmesi gerekmektedir. Yalnızca uygulanması öngörülen projenin seçilmesi öngörülmekte ise bile bu proje karşılığında müellifine verilecek ödülün belirtilmesi yarışma sürecinin şeffaflığı açısından önemlidir. Ödül adetlerinin ve miktarlarının açıklanması rica edilmektedir.

Bu sorunun cevabı 1. Sorunun yanıtında mevcuttur. Yarışma yönetmeliği ile Mimarlar Odası Yönetmeliği kastediliyor ise, bu yarışmanın ‘tasarım’ yarışması başlığı ile açıldığını, tüm meslek gruplarına açık olduğunu hatırlatırız. Bu doğrultuda mimarlar odasının yönetmeliğinden rehber niteliğinde faydalanılmış olsa da bu yönetmeliğe bire bir bağlı kalma zorunluluğu yoktur. 

KAYIT VE KAYIT FORMU İLE İLGİLİ

Teknik olarak hala öğrenci statüsündeysek yarışmaya girmemizin önünde bir engel var mı acaba? Kentsel tasarım, peyzaj mimarlığı yandal öğrencisi olarak yarışmanıza katılabilir miyiz?

Her iki sorunun da yanıtı şartnamenin 7. Maddesinde mevcuttur: Yarışma tüm üniversite ve teknik meslek okulu öğrencilerine, ve tüm meslek gruplarına açıktır. 

Kaydımın onayladığını nasıl öğrenebilirim veya E-mail ile onaylandığına dair bir geri dönüş olacak mı?

12 Ağustos’a kadar kayıt yaptırmış olanlara en geç 15 Ağustos Pazartesi günü raportör tarafından bilgilendirme epostası yollanacaktır. 12 Ağustos itibariyle kayıt formu dolduranlara sistem otomatik olarak doldurdukları formun kopyesini eposta ile yollanacaktır.

YARIŞMA BELGELERİ

Kanyon’un planları paylaşılacak mı? Acıpayam bölgesinin dwg’sini istememiz mümkün mü?

Yarışmacılara verilecek belgeler ne zaman ulaştırılacak?

YARIŞMA YERİ İLE İLGİLİ BİLGİ

Çarşı Merkez Durak bölgesinde ki yarışma alanı içinde kalan ATM ve panoların kaldırılması veya yer değiştirilmesi mümkün müdür? Eğer yer değiştirme seçeneği var ise tasarımda ayrıca o objelere de tasarıma uygun olarak yer vermek gerekiyor mu?

ATM ve panolar durak tasarım alanının içine girmemektedir. Dolayısıyla, durak ile ilgisi olmayan ATM ve pano gibi elemanların tasarıma dahil edilmesi beklenmemektedir. 

Çarşı Merkez Durak bölgesindeki Salih Tanyeri Parkı Ana girişinde görülen açık otoparkın kaldırılması düşünülüyor mu? Durak Tasarım alanı içinde yapılacak durak, eski durak noktasının ilerisinde olacağı için ister istemez, yeni tasarlanacak durakta otobüs için uygunsuz bir koşul oluşturuyor. Çünkü otobüsün yolcu almasını ve manevra kabiliyetini engelleyebilir

Çarşıdaki durak proje alanı ile otopark arasında bir bağlantı yoktur.

Projenin yapılacak olduğu kaldırımın ne kadarını kullanabiliriz?

Kaldırım ve proje alanı, yaya geçişini engellememek koşuluyla, istenildiği gibi kullanılabilir. 

Kaldırımın arka kısmında kalan parkın sınırlarını aşabilir miyiz?

Merkezdeki çarşı durağı, parka taşabilir.

Proje en az kaç kişilik bir kullanım miktarına sahip?

Bu konu tasarımcıya bırakılmıştır. 

Kullanılacak olan kaldırımın genişliği ve yüksekliği nedir?

Merhaba, benim durak yerleri ile ilgili bir sorum olacaktı; Kanyon bölgesindeki durak alanı tam olarak hangi bölgede olacak? Ekte 1,2,3 olarak bazı kısımları işaretlediğim hangi yeri durak alanı olarak belirleyeceğiz?

Güncel durak alanı koordinatlarını yine koordinat dosyalarında bulabilirsiniz. Ayrıca vaziyet planları ve plan üzerine proje duraklarının sınırlarının çizildiği dosyalar da yine belgeler klasörüne eklenmiştir. 

Yarışma için yapılacak olan duraklar sadece strüktür mü olacak yoksa durak elemanları da kesitlerde ve tasarımda belirtilecek mi?

Durak tasarımını ilgilendiren tüm detaylar belirtilebilir

Tasarım montaj ayrıntıları ve detayları paftalarda ve raporda gösterilecek mi?

Beklenen tasarım detayları şartnamenin 10. maddesinde açıklanmıştır. 

Kesitlerde arka plana giren çevre gösterilecek mi yoksa sadece tasarımın kesiti mi olacak?Tasarım montaj ayrıntıları ve detayları paftalarda ve raporda gösterilecek mi?

Kesit çizimlerinde arka plandaki çevrenin gösterilmesi gerekli değildir. 

Merhaba, yarışma için beklenen tasarım bir durak tabelası mı yoksa oturma birimi, üstü ve üç kenarı kapalı bir durak tasarımı mı?

Beklenen tasarım mekânsal özellikleri barındırmalı, üç boyut içermelidir. Bir durak tabelası veya oturma biriminden ibaret olmamalıdır. 

Çarşı merkezde hali hazırda bir otobüs durağı mevcut. Bu otobüs durağı kalacak mı, yoksa sökülecek mi? Üç boyutlu görseli resme yerleştirirken, o yapıyı silmemiz gerekecek mi?

Durak yeni bir hat içindir. Tekildir. Mevcut durakların yerini almayacaktır, fakat mevcut durakların tasarıma etkisi durumunda yerleri kaydırılabilir. Üç boyutlu görseli yerleştirirken mevcut durak görüntülerini silme zorunluluğu yoktur. 

PROJE TESLİM YERİ VE ŞARTLARI

Yarışma şartnamesi “18. Yarışma takvimi” bölümünde belirtilen “Yerinde Uygulama: 1-4.10.2022” tarih aralığı uygulanması için seçilen projenin uygulama çizimlerinin yapılması için geçerli süreyi kapsamamaktadır. Yarışmalar Yönetmeliği göz önünde bulundurularak seçilen projede değişikliklerin (revision) yapılması için istenilen sürenin yarışma sonuçları açıklandıktan en erken 1 ay içerisinde olması gereklidir. Bununla birlikte istenilen işin niteliğinin yüksek olması isteniyorsa uygulama projelerinin çizilmesi ve sonrasında uygulama aşamasına geçilmesi gerekmektedir. Basit inşa teknikleri ile inşa edilmesi öngörülen bir konstrüksiyon olsa bile strüktür, malzeme, aydınlatma vb. meselelerin irdelenmesi işin niteliği açısından gereklidir. Aynı zamanda uygulanması hedeflenen tasarımın müellifi ile sözleşmenin imzalanması ve ödemelerin yapılabilmesi için de bu sürelerin yeterli olmadığı açıktır. Bu doğrultuda işin uygulanması ile ilişkili tarihlerin güncellenmesi rica edilmektedir.

Şartnamenin 20. maddesinde belirtildiği üzere kazanan tasarım sahip/leri ile imzalanacak sözleşme sonrasında, DYMD’nın doğal yapı alanında uzman üyeleri ve Acıpayam Belediyesi’nde önceden Kanyon projesinin doğal yapım yöntemleri ile inşaa edilen alanlarında çalışmış deneyimli ekibi ile tasarım detayları, üretim ve uygulama planlaması yapılacaktır. Yine şartnamenin 20. maddesinde belirtildiği üzere tasarım sahip/lerinin tüm bu süreçlere dahil edilerek özellikle üretim ve uygulama aşamalarında Acıpayam’da bahsi geçen uzman ve ustalarla birlikte çalışmaları beklenmektedir. 1-4 Ekim olarak verilmiş olan yerinde uygulama tarihinde durakların inşaatının başlaması ve bitirilmesi hedeflense de inşaatın tamamlanma süreci daha ileri bir tarihte gerçekleşebilir. 

Yarışma şartnamesi “11. Projenin teslim yeri ve şartları” bölümünden anlaşıldığı kadarıyla projelerin e-posta ile iletilmesi istenmektedir. Şartnamenin “13. Projelerin çizim ve sunuş biçimleri” bölümünde ise paftaların sert zemin üzerine yapıştırılacağı belirtilmiştir. Dijital ve basılı teslim bir arada istenmekte ise basılı teslimlerin yapılacağı ADRES BİLGİLERİ‘nin bildirilmesi rica edilmektedir.

Durak proje tasarımlarının teslimi şartnamenin 11. maddesinde belirtildiği üzere eposta yolu ile teslim edilecektir. Jüri değerlendirme ve Sergileme için Paftaların basımını Acıpayam Belediyesi üstlenmektedir. Yarışma katılımcılarından beklenen: paftaları dijital olarak istenen ölçü ve özelliklerde hazırlamaları ve eposta yoluyla paylaşmalarıdır.